refractory linings/žáruvzdorné vyzdívky

Co nabízíme:
We supply refractory linings for the following areas: • production of building materials (cement and lime), • Energy (boiler), • chemicals and petrochemicals (heat exchangers, heat exchangers, combustion chambers, etc.), • Other industrial furnaces (melting, annealing, heating furnaces, etc.).
The services that we provide to our customers: • technical documentation and engineering, • Delivery of materials, including auxiliary anchoring structure, • lining assembly including welding the fasteners, • cutting linings, • Drying linings.
---------------------------------------------
Nabízíme dodávky žáruvzdorných vyzdívek pro tyto oblasti:
• výroba stavebních hmot (cementárny a vápenky), • energetika (kotle), • chemie a petrochemie (rekuperátory, výměníky, spalovací komory apod.), • ostatní průmyslové pece (tavící, žíhací, ohřívací pece apod.).
Služby, které poskytujeme našim zákazníkům: • technická dokumentace a inženýring, • dodávka materiálu včetně pomocné kotevní konstrukce, • montáže vyzdívek včetně navařování kotevních prvků, • bourání vyzdívek, • vysoušení vyzdívek.


Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
Inquiry: - Supplier of stainless steel, laser cutting of stainless steel sheets according to documentation, - Supplier of burners for drying linings, including control software
We are looking for partner: - Manufacturer of boilers and furnaces, - The supplier / manufacturer of chemical apparatus, which is required lining
-------------------------------------
Poptáváme: - dodavatele nerezového materiálu, laserové vypalování nerez plechů dle dodané dokumentace, - dodavatele hořáků na vysoušení vyzdívek včetně ovládacího softwaru
Hledáme partnera: - výrobce kotlů a pecí, - dodavatele/výrobce chemických aparátů, kde je nutná vyzdívka


Hledaná spolupráce:
  • Obchodní zprostředkovatel (zástupce, distributor)
  • Subdodavatelské služby
  • Služby

Zástupce

Pan Ing Radomír Janisch
project manager/vedoucí projektu
Zpět na seznam