Metal parts / Kovové diely

What we offer:
Kovytec is a manufacturer of steel/ copper components starting from coils , bars and plates, using cold metal stamping and blanking technologies. Our customers typically are manufacturer of appliances : electric sockets , dishwashers, components for electric trasformators , cable systems. What we are focused on is the combination of the italian quality of final goods with the low cost of our proposal in fact we are supported by our two mother-companies www.mi-me.it and www.sebec.it
-------------------------------
Kovytec je výrobcom oceľových/medených súčiastok počnúc od závitov, tyčí, pásov, s použitím lisovania za studena a pod tlakom. Naši zákazníci sú typicky výrobcovia: elektrických zástrčiek, umývačiek, komponentov pre elektrické transformátory, káblové systémy. To, na čo sa zameriavame je kombinácia talianskej kvality našich finálnych výrobkov a nízkych nákladov - sme podporovaní našimi dvoma materskými spoločnosťami: www.mi-me.it a www.sebec.it


What we are looking for:
Kovytec is a manufacturer of steel/ copper components starting from coils , bars and plates, using cold metal stamping and blanking technologies. Our customers typically are manufacturer of appliances : electric sockets , dishwashers, components for electric trasformators , cable systems. What we are focused on is the combination of the italian quality of final goods with the low cost of our proposal in fact we are supported by our two mother-companies www.mi-me.it and www.sebec.it, we are looking for:
Electroplating services, Raw material suppliers, Cold metal parts customers.
-----------------------------------
Kovytec je výrobcom oceľových/medených súčiastok počnúc od závitov, tyčí, pásov, s použitím lisovania za studena a pod tlakom. Naši zákazníci jsou typicky výrobcem přístrojů: elektrických zásuvek, myčky nádobí, elektrické komponenty pro trasformators, kabelových systémů.
To, na čo sa zameriavame je kombinácia talianskej kvality našich finálnych výrobkov a nízkych nákladov - sme podporovaní našimi dvoma materskými spoločnosťami: www.mi-me.it a www.sebec.it, hľadáme: služby pokovovania,
Dodávateľov surovín, zákazníkov pre kovové diely lisované za studena.
Collaboration sought:
  • Trade Intermediary (agent, representative, distributor)
  • Subcontracting
  • Manufacturing agreement
  • Services

Responsible

Mr ing Athos Simoni
production manager/veduci vyroby
back to list