Yamagata Interface provider / Poskytovatel Yamagata rozhraní

Co nabízíme:
- Creation of documentation and design: enter our parameters, structural elements, even examples of what you like and we'll create visually attractive final product, which efficiently and suitable graphics presents your content and at the same time as your product. - Translation: native-speaking translators provide quality translations user manual, service manuals and installation processes. - Quality control: QA Distiller will help you evaluate the quality of translations. QA Distiller carry out an objective analysis of translations and report on their control with a list of potential errors.
--------------------
- Tvorba dokumentácie a dizajn: zadajte nám parametre, konštrukčné prvky, dokonca aj príklady toho, čo sa vám páči a my vytvoríme vizuálne atraktívny konečný produkt, ktorý efektívne a vhodnou grafikou prezentuje svoj obsah a súčasne dopĺňa váš produkt. - Preklad: naši rodení hovoriaci prekladatelia poskytujú kvalitné preklady návodov na použitie, servisných manuálov a inštalačných procesov. - Kontrola kvality: QA Distiller Vám pomôže vyhodnotiť kvalitu prekladov. QA Distiller vykoná objektívnu analýzu prekladov a vypracuje správu o svojej kontrole so zoznamom potenciálnych chýb.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
We are looking for customers from: - The automotive, Electrical, Healthcare, Machinery industry. We are looking for partners who deliver their products to the instructions for use or which of its own presentation needs a black and white or color catalogs. We are also looking partners who need technical translations of their documents - robime translations into more than 50 world languages.
----------------
Hľadáme zákazníkov z: - automobilového, elektrotechnického, zdravotnického, strojárenského priemyslu. Hladame partnera, ktory k svojim vyrobkom dodava aj navody na pouzitie alebo ktory na svoju vlastnu prezentaciu potrebuje ciero-biele alebo farebne katalogy. Hladame tiez partnera, ktory potrebuje technicke preklady svojich dokumentov - robime preklady do viac ako 50 svetovych jazykov.

Hledaná spolupráce:
  • Subdodavatelské služby
  • Výrobní dohoda
  • Technická spolupráce
  • Služby

Zástupce

Paní EMILIA FEDERICOVA
MANAGING DIRECTOR / CEO
Zpět na seznam