Trailer technology/Prívesová technika

Co nabízíme:
Our company offers:
- braked and unbraked axles (Customers can choose their brake systems from more than 2,000 different size variations and designs.)
- inertia brakes for trailers and trailer accessories
- industrial brakes for construction and agricultural machinery
- forklift trucks and special vehicles
----------------------------

Naše společnost nabízí:
- brzděné a nebrzděné nápravy ( Zákazníci si mohou vybrat své brzdové systémy z více než 2000 různých velikostních variant a provedení.)
- nájezdové brzdy pro přívěsy a příslušenství pro přívěsy
- průmyslové brzdy pro stavební a zemědělské stroje
- vysokozdvižní vozíky a speciální vozidla


Hledaná spolupráce:
  • Subdodavatelské služby
  • Technická spolupráce
  • Spolupráce ve V&V

Zástupce

Pan Ing. PhD. Jozef Steinhübl
Director of Design/vedúci konstrukcie
Zpět na seznam