Freddy machines / Freddy stroje

Co nabízíme:
Standing Freddy are intended for recycling and filtration of cooling cutting emulsions and oils in machine tools and centers. They also separate gutter oil and destroy bacteria in the coolant.
-----------------------------------
Stoje Freddy jsou určeny pro recyklaci a filtraci chladících řezných emulzí a olejů u obráběcích strojů a center. Také separují okapové oleje a likvidují bakterie v chladícich emulzích.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
Engineering firms that are interested in quality and system maintenance of their machine tools in terms of extending the life of cooling and cutting emulsions eliminate health threatening bacteria from them.
---------------------------------
Nové zakázky u strojírenských firem, které mají zájem o kvalitní a systémovou údržbu jejich obráběcích strojů z pohledu prodloužení životnosti chladících řezných emulzí a odstranění zdraví nebezpečných bakterií z nich.

Hledaná spolupráce:
  • Obchodní zprostředkovatel (zástupce, distributor)
  • Subdodavatelské služby
  • Výrobní dohoda

Zástupce

Paní Hana Bílková
CEO/Jednatel
Zpět na seznam