wet painting

What we offer:
Paintshop Hajdík provides comprehensive care for surface finish. Wet painting plastic, metal and wood - especially in the field of automotive and railway. Currently, the production split into 4 production divisions, which are divided into manual and robotic operations. As a result, we can provide various combinations of manual and robotic painting. ISO 9001, 14001, 18001, TS16949.
---------------------------------------
Lakovna Hajdík zajišťuje komplexní péči o povrchovou úpravu. Mokré lakování plastu, kovu a dřeva - zejména pro automobilový průmysl a železnice. V současné době je výroba rozdělena do 4 výrobních divizí, které se dělí na manuální a robotické provozy. Díky tomu dokážeme zajistit různé kombinace ručního a robotického lakování. ISO 9001, 14001, 18001, TS16949.

What we are looking for:
Manufacturer of parts made of plastic, metal and wood, who have not resolved the finish of these parts. Fields: automotive, railway, engineering, etc.
---------------------------------------
Výrobce dílů z plastu, kovu a dřeva, kteří nemají vyřešenou povrchovou úpravu těchto dílů. Obory: automobilový průmysl, železnice, strojírenství, apod.

Collaboration sought:
  • Subcontracting
  • Manufacturing agreement
  • Services

Responsible

Mr Roman Suroviak
Sales
back to list