Competence, appropriate products, the corresponding price / Kompetence - vhodné produkty - odpovídající cena

Co nabízíme:
- Proposing innovative solutions - finding a "happy medium" between quality and price is one of the biggest advantages we offer.
- Good cooperation with selected manufacturers are building on the principle of loyalty and trust. This guarantees long-term cooperation with customers on the line: Producer - Hasek - Security Ltd. - customer
-----------------------------------------
- navržení inovativních řešení - nalezení "zlaté střední cesty" mezi kvalitou a cenou, je jednou z největších výhod, které nabízíme.
- dobrou spolupráci s vybranými výrobci stavíme na principu loajality a důvěry. Tímto garantujeme dlouhodobou spolupráci se zákazníky na lince: Výrobce - Haška - security s.r.o. - zákazník

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
We are looking for partners to extend the possibility of using our knowledge and products offered.
----------------------
Hledáme partnery pro rozšíření možností využití našich znalostí a nabízených produktů.

Hledaná spolupráce:
  • Obchodní zprostředkovatel (zástupce, distributor)
  • Subdodavatelské služby
  • Technická spolupráce
  • Služby

Zástupce

Pan Ing. Petr Haška
CEO / Jednatel
Zpět na seznam