Product development in engineering/Vývoj výrobku ve strojírenství

Co nabízíme:
● Development of concept
● Detailed design and documentation
● Simulation and Analysis
● Measuring and testing
● Prototypes and special test stands
-----------------------------------
● Vývoj konceptu
● Detailní konstrukce a dokumentace
● Simulace a analýzy
● Měření a zkoušky
● Prototypy a speciální zkušební stavy


Hledaná spolupráce:
  • Technická spolupráce
  • Služby

Zástupce

Pan Ing. Jaroslav Malý
R&D Director/R&D ředitel
Zpět na seznam