Rent a Factory - Individual manufacturing solutions made by Bühler./"Půjčte si továrnu" - jednotlivá výrobní řešení

What we offer:
We offer machining of parts, production transmissions and conveyor belts, pulleys, and complete drive mechanisms,
-------------------------------
Nabízíme obrábění dílů, výrobu převodovek a dopravníkových pásů, řemenů, řemenic i kompletních pohonných mechanizmů,


What we are looking for:
We're looking for cooperation partner for long-term mutual cooperation in production.
----------------------------------
Hledáme kooperačního partnera pro dlouhodobou vzájemnou spolupráci při výrobě.

Collaboration sought:
  • Subcontracting

Responsible

Mr Ing. Karel Čáp
Sales Manager/obchodní manager


back to list