FE Analysis, Numerical Simulation/FEM analýzy, Numerické simulace

Co nabízíme:
Our team of engineers and consultants have 10+ years of practical FEA experience, with solid background in mechanical, structural and civil engineering disciplines and an unparalleled knowledge of structural mechanics. Our team members have long-term experience with world-class FEA software packages ANSYS and LS-DYNA, which are extended with in-house custom tools to improve work efficiency. Our engineers have successfully completed or participated on 100+ CAE projects. We are able to deliver the assignment outcomes in German and English language. The services of the company include: - life cycle and strength calculations, - structural dynamic analysis, - thermal analysis, - material model development, - design and assessment of structures exposed to extreme conditions (crash, blast, earthquake, fire), - technological process simulation during manufacturing, - virtual prototyping and design space exploration, - shape and parametric optimization of products and their parts, - development of customized CAE-solutions and process automation (scripting).
-------------------------------
Tým inženýrů ve firmě DesignTec má více než desetiletou praxi v oblasti FEM analýz a numerických simulací. Máme dlouhodobé zkušenosti s celosvětově používanými programy pro FEM analýzu ANSYS a LS-DYNA, které jsou rozšířeny vlastními nástroji pro zvýšení efektivity práce. Výstupy naší práce i komunikaci se zákazníkem jsme schopni realizovat v NJ, AJ, CJ. Naše služby: - pevnostní výpočty, únava, - strukturální dynamické analýzy, - řešení teplotních úloh, - vývoj materiálových modelů, - návrh a posouzení konstrukcí vystavených extrémním podmínkám (nárazy, výbuchy, zemětřesení, požár), - simulační technologický proces při výrobě, - virtuální prototyping a design výrobnků, - topologická a parametrická optimalizace výrobků a jejich částí, - nástroje a rozšíření pro automatizaci a customizaci častých/opakovaných procesů v oblasti technických výpočtů.


Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
Type of partner sought: manufacturers, engineering offices and research institutes from variety of industrial sectors (machinery, power and energy, automotive, industrial equipment, civil engineering) which would like to: - improve competitiveness, reduce development costs, - take advantage based on FEA (Finite Element Analysis), which help them to better understand and simulate special engineering problems.
-------------------------------
Hledáme výrobce, inženýrské kanceláře a výzkumné ústavy z nejrůznějších průmyslových odvětvích (strojírenství, energetika, automobilový průmysl, stavebnictví), kteří mají zájem o: - zvýšení konkurenceschopnosti , snížení nákladů, - na bázi FEA (Finite Element Analysis), které jim umožňují porozumět řešené problematice.


Hledaná spolupráce:
  • Technická spolupráce
  • Spolupráce ve V&V
  • Licence

Zástupce

Pan Ing. Petr Vymlatil
CEO
Zpět na seznam