Manufacture of refractory materials / Výroba žáruvzdorných materiálů

Co nabízíme:
- A wide range of refractory and insulation products such as fireclay, high alumina and silica stones and mortar, refractory concrete mixtures, ceramic liners, stove fireclay, heat sink Magnetite stones, - Manufacture and design of molds, metal and wood for both machine and hand molding refractory stones, - General and CNC machining, wire cutting.
-------------------------
- široký sortiment žáruvzdorných a izolačních výrobků, jako jsou šamotové, vysoce hlinitanové a dinasové kameny a malty, žárovzdorné betonové směsi, keramické komínové vložky, kamnářský šamot, magnetitové teplojemné kameny, - výrobu a konstrukci forem kovové a dřevěné pro strojní i ruční formování žáruvzdorných kamenů, - všeobecné i CNC kovoobrábění, drátořez.


Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
- Raw materials for the production of refractory materials (not magnesite), - Iron and steel scale, - Packaging materials - shrink wrap and pallet bags, PET packing tape, cardboard edges, wooden pallets and circulatory EUR, - Cooperation in production and finishing of steel shapes, - Suppliers of spare parts, fasteners.
-------------------------
- suroviny pro výrobu žáruvzdorných materiálů ( ne magnezit)
- železné a ocelové okuje, - obalové materiály - smršťovací fólie a paletizační pytle, PET obalové pásky, kartonové hrany, dřevěné palety oběhové i EUR, - kooperace při výrobě a zušlechťování ocelových forem, - dodavatele náhradních dílů spojovacího materiálu.

Hledaná spolupráce:
  • Subdodavatelské služby
  • Výrobní dohoda
  • Technická spolupráce
  • Spolupráce ve V&V

Zástupce

Pan Jaroslav Malounek
Head of MTZ / Vedoucí MTZ
Zpět na seznam