PACKAGING SOLUTIONS - VACUUM FORMING OF PLASTICS/BALENÍ - VAKUOVÉ FORMOVÁNÍ PLASTU /

Co nabízíme:
- Technical Deep Drawn Stampings
- Workpiece carrier for Automation
- Reusable packaging
- Disposable packaging
- Special solutions to order
- Blister tapes in PS, PET, PC from 16 mm to 200mm, reels
- Packing your SMD products in our plant at our packing machines
----------------------------------
- Technické hlubokotažné výlisky
- Nosič polotovaru pro automatizaci
- Opakovaně použitelný obal
- Spotřebitelské balení
- Speciální řešení na míru
- Blistr pásky PS, PET, PC od 16mm do 200 mm, cívky
- Zabalení vašich SMD součástek v našem závodě na našich baličkách


Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
Customers eg. in the automotive and electronic industries, who use packaging and customized products.
We are looking for partners, who need technical plastic products for the manufacturing and assembly of its products.
-------------------------------------
Zákazníky např. v automobilovém a elektronickém průmyslu, kteří používají obaly a přípravky na míru.
Hledáme partnery, kteří potřebují technické výrobky z plastu pro výrobu a kompletaci svého výrobku.


Hledaná spolupráce:
  • Subdodavatelské služby
  • Výrobní dohoda
  • Technická spolupráce

Zástupce

Pan Ing. Martin Viktora
Technical sale and servis/technický prodej a servis
Zpět na seznam