ELDAM group

Co nabízíme:
Our company offers the partial deliveries to complex solutions in the following areas:
- measurement and control (sensors, actuators, control systems)
- low-voltage electrical (EPS, CCTV, ACS)
- wiring system (motor and lighting distribution)
- high-speed electronics (production line testers)
- manufacture of switchboards
- electrical work LV, MV, HV
- design work
- control and inspection activities
- construction work - small excavations mini excavator Komatsu
- sales of LED lighting
-------------------------------
Naše společnost nabízí od dílčích dodávek po komplexní řešení v těchto oblastech:
- měření a regulace (čidla, akční členy, řídící systémy)
- slaboprouda elektrotechnika (EPS,CCTV,ACS)
- elektroinstalace (motorické a světelné rozvody)
- vysokorychlostní elektronika (výrobní linky,testery)
- výroba rozvaděčů
- elektromontážní práce na NN, VN, VVN
- projekční práce
- kontrolní a inspeční činnost
- stavební práce - drobné výkopy minirypadlem Komatsu
- prodej LED osvětlení

Hledaná spolupráce:
  • Obchodní zprostředkovatel (zástupce, distributor)
  • Subdodavatelské služby
  • Technická spolupráce
  • Služby

Zástupce

Pan David Matloch
CEO / jednatel
Zpět na seznam