INDUSTRIAL AUTOMATIZATION - TECHNICAL SALE/PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE - TECHNICKÝ PRODEJ

Co nabízíme:
We offer representation in the region Czech Republic, Slovakia, Hungary, Poland, Belarus, Russia in the automotive and electronics.
Longtime local knowledge and contacts enables us to shorten your way to the market and thereby reduce your costs.
We hold negotiations at all levels (technology, purchasing, management).
We represent the company at trade shows and acts as a regular staff of your company.
---------------------------------------
Nabízíme zastupování v regionu Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Polsko, Bělorusko, Rusko v oblasti automotive a elektronika.
Dlouholetá znalost prostředí a kontakty nám umožňuje zkrátit Vaši cestu na trh a tím snížit Vaše náklady.
Vedeme jednání na všech úrovních ( technologie, nákup, management).
Zastupujeme firmy na veletrzích a vystupujeme jako kmenoví pracovníci Vaší firmy.


Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
Partners / suppliers who are already on the market and want to increase sales or only intend to enter the market.
--------------------------------------
Partnery / dodavatele, kteří již jsou na trhu a chtějí posílit prodej nebo hodlají teprve vstoupit na trh.


Hledaná spolupráce:
  • Obchodní zprostředkovatel (zástupce, distributor)
  • Subdodavatelské služby
  • Výrobní dohoda
  • Technická spolupráce

Zástupce

Pan Ing. Martin Viktora
CEO/jednatel


Zpět na seznam