Fiber and fabric glass processing / Zpracování skleněných vláken a tkanin

What we offer:
The company is engaged in the research, development, design and manufacture of special purpose machinery and equipment according to the customer with a focus on the preparation of technical fibers and fabrics (finishing machines, lines for processing glass fiber) and for the automotive industry (line for cutting fibers into car roofs, line for applying adhesive foil, etc.), electrical presses (10-100kN), production of working tables, conveyers from aluminum profiles.
-------------------------------------
Speciální jednoúčelové stroje a zařízení dle zadání zákazníka se zaměřením na zpracování technických vláken a tkanin (úpravárenské stroje, linky pro zpracování skleněného vlákna) a pro automobilový průmysl (linky na sekání vlákna do střech aut, linka pro nanášení lepidla na folie apod.), výroba elektrických lisů (10-100kN), výroba pracovních stolů, regálů, dopravníků z Al profilů.


What we are looking for:
New customers
------------------------------------
Nové zákazníky

Collaboration sought:
  • Manufacturing agreement
  • Technical co-operation
  • Research co-operation

Responsible

Mr Ing. Jan Janota
CEO / Jednatel
back to list