Fiber and fabric glass processing / Zpracování skleněných vláken a tkanin

Co nabízíme:
The company is engaged in the research, development, design and manufacture of special purpose machinery and equipment according to the customer with a focus on the preparation of technical fibers and fabrics (finishing machines, lines for processing glass fiber) and for the automotive industry (line for cutting fibers into car roofs, line for applying adhesive foil, etc.), electrical presses (10-100kN), production of working tables, conveyers from aluminum profiles.
-------------------------------------
Speciální jednoúčelové stroje a zařízení dle zadání zákazníka se zaměřením na zpracování technických vláken a tkanin (úpravárenské stroje, linky pro zpracování skleněného vlákna) a pro automobilový průmysl (linky na sekání vlákna do střech aut, linka pro nanášení lepidla na folie apod.), výroba elektrických lisů (10-100kN), výroba pracovních stolů, regálů, dopravníků z Al profilů.


Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
New customers
------------------------------------
Nové zákazníky

Hledaná spolupráce:
  • Výrobní dohoda
  • Technická spolupráce
  • Spolupráce ve V&V

Zástupce

Pan Ing. Jan Janota
CEO / Jednatel
Zpět na seznam