plasma technology/Plazmové technologie

Co nabízíme:
Equipment for plasma treatment of powders and development of plasma technology according to customer requirements. Development of plasma modification technology is developed in collaboration with the Institute of Physical Electronics University. Advecoplas s.r.o company is a spin off MU
--------------------------------------
Zařízení pro plazmové úpravy prášků a vývoj plazmové technologie dle požadavků zákazníků. Vývoj technologie plazmových úprav je vyvíjen ve spolupráci s ústavem fyzikální elektroniky MU. Firma Advecoplas s.r.o je spin off MU

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
Those interested in the plasma treatment of powders, solids, who are interested in developing customized technology including plasma supply units suitable for their manufacturing operations.
-------------------------------
Zájemce o plazmovou úpravu práškových materiálů, pevných látek, kteří mají zájem o vývoj technologie na míru včetně dodávky plazmové jednotky vhodné pro jejich výrobní provoz.

Hledaná spolupráce:
  • Subdodavatelské služby
  • Technická spolupráce
  • Spolupráce ve V&V

Zástupce

Pan doc Pavel Sťahel
director/ředitel
Zpět na seznam