We supply creative design in product design, mechanical engineering and electronics. / Dodáváme kreativní návrhy designu pro strojírenství, elektroniku a spotřební výrobky.

What we offer:
We provide complete product development, revitalization of products, machines and instruments.
----------------
Zabezpečujeme kompletní vývoj nového výrobku, revitalizace výrobků, strojů a nástrojů.

What we are looking for:
We are looking for electronics manufacturer. We offer development of mechanical parts, production of prototypes, manufacturing tools and molds.
----------------
Hledáme výrobce elektroniky. Nabízíme vývoj mechanických dílů, výrobu prototypů, výrobu nástrojů a forem.

Collaboration sought:
  • Trade Intermediary (agent, representative, distributor)
  • Subcontracting
  • Manufacturing agreement
  • Technical co-operation
  • Research co-operation
  • Services

Responsible

Mr Ing. David John
CEO / jednatel
back to list