We supply creative design in product design, mechanical engineering and electronics. / Dodáváme kreativní návrhy designu pro strojírenství, elektroniku a spotřební výrobky.

Co nabízíme:
We provide complete product development, revitalization of products, machines and instruments.
----------------
Zabezpečujeme kompletní vývoj nového výrobku, revitalizace výrobků, strojů a nástrojů.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
We are looking for electronics manufacturer. We offer development of mechanical parts, production of prototypes, manufacturing tools and molds.
----------------
Hledáme výrobce elektroniky. Nabízíme vývoj mechanických dílů, výrobu prototypů, výrobu nástrojů a forem.

Hledaná spolupráce:
  • Obchodní zprostředkovatel (zástupce, distributor)
  • Subdodavatelské služby
  • Výrobní dohoda
  • Technická spolupráce
  • Spolupráce ve V&V
  • Služby

Zástupce

Pan Ing. David John
CEO / jednatel
Zpět na seznam