Scientific and research cooperation/Vědecko-výzkumná spolupráce

Co nabízíme:
Collaboration and products with Palacky University in the field of science and biomedical research, with an emphasis on application outcomes. Further research and scholarship in the humanities with regard to the socio-political and cultural issues of the new century. There is also the possibility of access to modern scientific centers with cutting-edge instrumentation, but also staffing. We also offer a broad portfolio of patents. utility models and applied research outputs in a state of pre-seed and proof-of-concept.
----------------------------------
Spolupráci a produkty Univerzity Palackého v oblasti přírodních věd a biomedicíny s důrazem na aplikační výstupy. Dále výzkum a bádání v humanitních disciplínách s ohledem na sociopolitické a kulturní otázky nového století. Je zde také možný přístup k moderním vědeckým centrům se špičkovým přístrojovým, ale především personálním obsazením. Nabízíme také široké portfolio patentů, užitných vzorů a výstupů aplikovaného výzkumu ve stavu pre-seed a proof-of-concept.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
- Partners for joint and custom research.
- Associate H2020 projects.
- License partners for patents and designs from the portfolio UP.
- Investors in modern technology and outputs Proof-of-Concept projects.
-------------------------------
- Partnery pro společný a zakázkový výzkum.
- Spolupracovníky pro H2020 projekty.
- Licenční partnery pro patenty a užitné vzory z portfolia UP.
- Investory do moderních technologií a výstupů Proof-of-Concept projektů.
Hledaná spolupráce:
  • Obchodní zprostředkovatel (zástupce, distributor)
  • Výrobní dohoda
  • Technická spolupráce
  • Spolupráce ve V&V
  • Licence
  • Investice, financování
  • Služby

Zástupce

Pan Dr. Ing. Petr Kubečka
Business Development Manager, Head of Department/business development manažer, vedoucí oddělení


Zpět na seznam