grant consulting/Grantové poradenství

Co nabízíme:
Grant Advisory - from analysis of grant programs, through processing projects to produce the assessment reports.
- Tenders
- Legal advice
- Development of design documentation
- Agents of communication with state and local governments
- Economic analysis, marketing studies
- Monitoring of grant opportunities from national programs and EU
------------------------------
Grantové poradenství - od analýzy grantových titulů, přes zpracování projektů, po vypracování hodnotících zpráv.
- Výběrová řízení
- Právní poradenství
- Zpracování projektové dokumentace
- Zprostředkování komunikace se státní správou a samosprávou
- Ekonomické analýzy, marketingové studie
- Monitoring dotačních příležitostí z národních programů a programů EU

Hledaná spolupráce:
  • Investice, financování
  • Služby

Zástupce

Pan Mgr. Marek Sklenář
CEO and trade director/jednatel a obchodní ředitel


Zpět na seznam