Heavy Duty Linear Axes / Lineární osy

Co nabízíme:
Apart from our standard product range, we offer:
Project related support: - selection/assessment of the adequate model and matching equipment, such as motor, etc., - supply CAD-drawings, - manufacture specific parts.
Technical development: - constructional drawings (Solid Works), - manufacturing and mounting of prototypes.
-------------------------
Kromě našeho standardního sortimentu nabízíme:
Související podporu projektu: - Výběr / posouzení odpovídající modelu a odpovídající vybavení, jako je například motoru, atd., - Dodávka CAD výkresy, - Výroba specifické části.
Technický vývoj: - Konstrukční výkresy (Solid Works), - Výroba a montáž prototypů.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
We wish to expand our activities in the Czech Republic and neighbouring markets and intend to find new partners. We are looking for technical cooperations concerning new projects/products next to our existing product range.
-------------------------
Chceme rozšířit naše aktivity v České republice a sousedních trzích. Těšíme se na technické kooperace, týkající se nových projektů / produktů vedle našeho stávajícího sortimentu.

Hledaná spolupráce:
  • Subdodavatelské služby
  • Výrobní dohoda
  • Technická spolupráce

Zástupce

Pan Martin Viktora
Technical service and sales for Eastern Europe/Servis a prodej pro Východní Evropu
Zpět na seznam