Vacuum chamber, pressure vessels, leak testers, special equipment and structures/Vakuové komory, tlakové nádoby, leak testery, specielní zařízení a konstrukce

Co nabízíme:
Focus of the company is to provide comprehensive services to customers in the following areas: - Heavy industry, - Energizers, - Chemical Industry, - Pharmaceutical Industry, - Food Technology, - Vacuum Technology, - Leak testers
------------------------------------------------
Zaměřením společnosti je poskytování komplexních služeb pro zákazníky v oblastech: - Těžkého průmyslu, - Energetiky, - Chemického průmyslu, - Farmaceutického průmyslu, - Potravinářských technologií, - Vakuových technologií


Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
The company, finalist who is interested in the supply of non-standard equipment, especially from stainless steel or standard black material on demand. Weldments up to 65 t, CNC machining and CNC 140 and 150, certification of pressure vessels according to ASME for USA, other certification for China and South Korea. We design preparation, project including strength calculations.
-----------------------------------------
Společnost, finalista, který má zájem o dodávku atypických zařízení zejména z nerezu či standardního černého materiálu na zakázku. Svařence do 65 t, obrábění na CNC 140 a CNC 150, certifikace tlakových nádob dle ASME pro USA, další cerifikace pro Čínu a Jižní Koreu. Nabízíme konstrukční přípravu, projekt včetně pevnostních výpočtů.

Hledaná spolupráce:
  • Subdodavatelské služby
  • Výrobní dohoda
  • Služby

Zástupce

Pan Ing. Alexandr Sonntág
Commercial director / Obchodní ředitel


Zpět na seznam