Subcontract CNC machined parts / Subdodávky CNC obráběných dílů

Co nabízíme:
We produce parts by CNC machining for renowned machine finishing companies in Europe and the USA. We supply parts for aerospace industry, textiles, printing machines and machine tools, rail vehicles, diesel engines, compressors and pumps, ...
-------------------
Vyrábíme CNC obráběním dílce pro renomované finalisty strojů v Evropě a USA. Jedná se o oblasti leteckého průmyslu, textilních, tiskařských a obráběcích strojů, kolejových vozidel, dieselových motorů, kompresorů a čerpadel, …


Hledaná spolupráce:
  • Výrobní dohoda

Zástupce

Pan Luděk Blažek
Sales director / Obchodní ředitel
Zpět na seznam