H. BLOCH a.s. strategy partner for distribution and oil service / H.BLOCH a.s. Strategický partner distribuce a servisu olejů

Co nabízíme:
Oils and Lubricants leading world manufacturers (ESSO, Mobil, Statoil, ROCOL, LUBRILOG, WISURA and others), service oils for industrial and energy companies. Deliveries for piece, technical support and operational service oils (lubricating assembly plans, analyzes of oils, filtration, removal of water from oil). Potential benefits include: Reducing unplanned downtime, increased production of acceptable parts, the shortest way to identify and remove the causes of failures, lower maintenance costs, improved operation and extend equipment life, reduce oil demand systems for spare parts, maintenance management more efficient, lower oil consumption , security and improving the environment, reducing the risk of repeating mistakes, a higher level of training for operational staff.
---------------------
Oleje a maziva předních světových výrobců (ESSO, Mobil, STATOIL, ROCOL, LUBRILOG, WISURA a další), servis olejů pro průmyslové podniky a energetiku. Dodávky na míru, technickou podporu a provozní servis olejů (sestavení mazacích plánů, rozbory olejů, filtrace, odstranění vody z oleje). Potenciální výhody zahrnují: Snížení neplánovaných výpadků výroby, zvýšená produkce přijatelných dílů, nejkratší cestu k určení a odstranění příčiny poruchy, nižší náklady na údržbu, zlepšení provozu a prodloužení životnosti zařízení, snížení náročnosti olejových systémů na náhradní díly, efektivnější řízení údržby, snížená spotřeba oleje, bezpečnost a zlepšování životního prostředí, snížení rizika opakování chyb, vyšší úroveň školení pro provozní personál.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
Co-operation partners, new customers
---------------------
Kooperační partnery, nové zákazníky.

Hledaná spolupráce:
  • Obchodní zprostředkovatel (zástupce, distributor)
  • Subdodavatelské služby
  • Výrobní dohoda
  • Technická spolupráce
  • Investice, financování
  • Služby

Zástupce

Pan Ing. Vladimír Jadrníček
Výrobní a technický ředitel / CEO
Zpět na seznam