Manufacturing, servicing and upgrading of vertical lathes/Výroba, servis a modernizace svislých soustruhů

Co nabízíme:
Modernization and general repair of machine tools and vertical lathes
----------------------------------------
Modernizaci a generální opravy obráběcích strojů a svislých soustruhů

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
Trade intermediaries, subcontracting services, manufacturing and technical cooperation agreement
-----------------------------------------------------
Obchodní zprostředkovatele, subdodavatelské služby, výrobní dohodu a technickou spolupráci

Hledaná spolupráce:
  • Obchodní zprostředkovatel (zástupce, distributor)
  • Subdodavatelské služby
  • Výrobní dohoda
  • Technická spolupráce

Zástupce

Pan Ing. František Hasoň
ředitel společnosti


Zpět na seznam