Welded parts of any material, steel structures / Svařované díly z jakéhokoliv materiálu, ocelové konstrukce

Co nabízíme:
Very wide range of bids: welded parts of any material, castings, steel structures, tanks, pressure vessels, heating, construction parts, machine parts and mechanical assemblies, containers, toothed wheels, machined parts, milled and ground, assembly work.
---------------
Velmi široký sortiment nabídky: svařované díly z jakéhokoliv materiálu, odlitky, ocelové konstrukce, nádrže, tlakové nádoby, topení, stavební díly, strojní díly a strojní sestavy, kontejnery, ozubené kola, dílce soustružené, frézované a broušené, montážní práce.


Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
We are looking for customers in the field of steel structures, manufacture according to customer specifications.
----------------
Hledáme odběratele v oblasti ocelových konstrukcí, výroba dle specifikace zákazníka.
Dále hledáme výrobce v oblasti obrábění.

Hledaná spolupráce:
  • Obchodní zprostředkovatel (zástupce, distributor)
  • Subdodavatelské služby
  • Výrobní dohoda
  • Technická spolupráce
  • Spolupráce ve V&V

Zástupce

Pan Jaroslav Dohnal
Sales Manager / Obchodní manažer
Zpět na seznam