Production and service cutting tools / Výroba a servis řezných obráběcích nástrojů

Co nabízíme:
We offer comprehensive service, supply of special or standard equipment, construction and technical consultancy.
-----------------
Nabízíme vám kompletní servis, dodávky speciálních i standardních nástrojů, jejich konstrukci a technické poradenství.

Hledaná spolupráce:
  • Obchodní zprostředkovatel (zástupce, distributor)
  • Subdodavatelské služby
  • Výrobní dohoda

Zástupce

Pan Ing. Jan Keprda
CEO / jednatel
Zpět na seznam