Mediation of business in Poland / Zprostředkování obchodu v Polsku

Co nabízíme:
CzechTrade supports exports of Czech companies into foreign markets, in this particular case to Poland. As Czech firm if you are looking for customers on the Polish market, we are able to provide both contact and facilitate communication in Polish directly with potential customers or business partners.
-----------------------
CzechTrade se zabývá podporou exportu českých firem na zahraničních trzích, v našem konkrétním případě v Polsku. Hledáte-li jako česká firma odběratele na polském trhu, jsme schopni Vám poskytnout jak kontakty, tak zprostředkovat komunikaci v polštině, přímo s potenciálními zákazníky nebo obchodními partnery.

Hledaná spolupráce:
  • Obchodní zprostředkovatel (zástupce, distributor)
  • Subdodavatelské služby
  • Výrobní dohoda
  • Technická spolupráce
  • Spolupráce ve V&V
  • Licence
  • Investice, financování
  • Služby

Zástupce

Pan Adam Suchanek
Director CzechTrade Warsaw / Ředitel CzechTrade Varšava


Zpět na seznam