1. Profil 1
 2. Profil 2
 3. Profil 3

Specific and multidisciplinary research and development, experiments, measurements, data processing, expert services,/Oborově zaměřený i multidisciplinární výzkum a vývoj, experimenty, měření, zpracování dat, expertní služby

Co nabízíme:
Multidisciplinary research and develoment, sophisticated experiments, numerical simulation and computational analyses, software applications, design of products and processes, data processing and evaluation, expert services and consultancy, modern equipment, etc.
-----------------------------
Nabízíme multidisciplinární výzkum a vývoj, realizaci náročných experimentů, inženýrských výpočtů a měření, vývoj softwarových aplikací, výpočtové modelování, design produktů a procesů, zpracování a vyhodnocování dat, expertní služby a poradenství, využití moderního přístrojového zařízení, aj.


Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
Looking for partners to colaborate in drafting and implementing of new projects, measurements, data processing and evaluation, joint research projects, testing of machine components and products.
-----------------------
Hledáme partnery pro spolupráci při přípravě a řešení nových projektů, měření, zpracování a vyhodnocování dat, společné VaV projekty, testování součástí i celých produktů.


Hledaná spolupráce:
 • Technická spolupráce
 • Spolupráce ve V&V
 • Služby

Zástupce

Paní Ing. Hana Petrušková
děkanát

Machine for welding and surface heat treatment with electron beam/Zařízení pro svařování a povrchové úpravy s el.paprskem

Co nabízíme:
- universal vacuum chamber with numerically controlled multiple-axis positioning mechanism and an electron gun,
- high power electron beam for welding, engraving, shape corrections, surrace heating, chemical-heat treatment, etc.,
- device controlled by Siemens Sinumerik system,
- chamber volume 2,6 m3 (working space 0,8 x 0,5 x 0,7 m),
- electron beam maximum power 15kW,
- accelerating voltage 80 ÷ 150 kV,
- vacuum 10-4 Pa.
----------------------------
- univerzální vakuová komora s víceosým numericky řízeným polohovacím systémem a elektronovým dělem,
- vysoce výkonný el.paprsek pro svařování, tepelné zpracování a přetavování povrchu, legování povrch.vrstvy, vytváření návarů běžných i specif.materiálů,
- zařízení ovládáno systémem Siemens Sinumerik,
- objem komory 2,6 m3 (prac.prostor 0,8 x 0,5 x 0,7 m),
- max.výkon svazku 15 kW,
- urychlovací napětí 80 - 150 kV,
- vakuum 10-4 PaCo poptáváme/Jakého partnera hledáme:
We are looking for partners for joint research projects and industrial cooperation.
---------------------
Hledáme partnera pro spolupráci při přípravě a řešení nových projektů a hospodářskou spolupráci.

Hledaná spolupráce:
 • Technická spolupráce
 • Spolupráce ve V&V
 • Služby

Zástupce

Paní Ing. Hana Petrušková
děkanát

Climatic chamber/ Klimatická komora

Co nabízíme:
The climatic chamber is designed for tests of devices in various weather conditions including extreme heat and cold. Environmental conditions are defined exactly - it allows to repeatedly compare behavior of tested devices (for endurance, reliability and functionality). The chamber allows to perform stationary and transient climatic tests which simulate real weather conditions in complex way (effects of temperature, humidity and solar global radiation).
_______________________________________________________________
- životnostní zkoušky – automobilů i dílů, fotovoltaických panelů, solárních kolektorů, chladicích boxů, tepelných čerpadel,
- zkoušky dle norem - ČSN ISO 10263, DIN 75220, IEC 68, US-SFTP, MIL-STD 810,
- testování funkčnosti – klimatizací, vytápění, chladicích boxů, - testování komfortu
- porovnání zařízení při stejných klimatických pdomínkách.


Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
We are looking for partners for new projects, experiments, testing and data evaluation, joint research projects, etc.
----------------------
Hledáme partnery pro spolupráci při přípravě a řešení nových projektů, měření, experimenty a vyhodnocování údajů, společné VaV projekty, aj.

Hledaná spolupráce:
 • Technická spolupráce
 • Spolupráce ve V&V
 • Služby

Zástupce

Paní Ing. Hana Petrušková
děkanát
Zpět na seznam