Testing, Inspection and Certification / Zkušebnictví, Inspekce, Certifikace

Co nabízíme:
CERTIFICATION of Products, Personnel, Quality Management, Safety assessment
INSPECTION of Pressure, Lifting, Electrical and Gas equipment, Nuclear energy facilities
TESTING Heat and environment-friendly, Mechanical and Electrical equipment
TRAINING
We provide our services in the European Union, Turkey, Russia, Ukraine, Belarus, Kazakhstan, South Korea, India, China, Taiwan, Egypt, Greece, and Latin America.
----------------------
CERTIFIKACE - výrobků, osob, managementu kvality a bezpečnosti
INSPEKCE - tlakových, zdvihacích, elektrických, plynových a jaderných zařízení
ZKUŠEBNICTVÍ - tepelných, ekologických, mechanických a elektrických zařízení
ŠKOLENÍ
Své služby poskytujeme v ČR, EU, Turecku, Rusku, Ukrajině, Bělorusku, Kazachstánu, Jižní Koreji, Indii, Číně, Tchaj-wanu, Egyptu, Řecku a v Latinské Americe.


Hledaná spolupráce:
  • Technická spolupráce
  • Spolupráce ve V&V
  • Služby

Zástupce

Pan Ing. Vladimír Erps
CEO / jednatel
Zpět na seznam