Production cooperation / Press for cans and PET bottles - ECOPRESS/Výrobní kooperace /Lis na plechovky a PET láhve - ECOPRESS

Co nabízíme:
We offer capacity in technological equipment of the company STEELTEC CZ, cooperation on subcontracting metal components possibly mounted assemblies.

To Distributors and end customers we offer a patented device for pressing cans and PET bottles - ECOPRESS - more www.ecopress.cz
-----------------------------------------
Nabízíme kapacity na technologickém vybavení společnosti STEELTEC CZ, spolupráci na subdodávkách kovových komponentů případně montovaných sestav.

Nabízíme distributorům a koncových zákazníkům patentované zařízení k lisování plechovek a PET láhví - ECOPRESS - vice na www.ecopress.cz

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
production cooperation,
Distributors of press for cans and PET bottles
-----------------------------------
výrobní spolupráci,
distributora lisu na plechovky a PET láhve

Hledaná spolupráce:
  • Obchodní zprostředkovatel (zástupce, distributor)
  • Subdodavatelské služby
  • Výrobní dohoda

Zástupce

Pan Ing. Tomáš ZUCZEK
Head of Sales and Marketing/vedoucí prodeje a marketingu
Zpět na seznam