Subcontracting, machining, welding

Co nabízíme:
Ponúkame dlhodobú a serióznu spoluprácu v oblasti kooperácie a subdodávok rôznych strojárskych dielcov, pre zahraničných partnerov, podľa ich dodanej technickej dokumentácie, z oblasti mechanického opracovania, zvárania, povrchových a tepelných úprav, montáže. Komunikujeme plynule v anglickom a nemeckom jazyku. Máme dlhoročné skúsenosti s výrobou pre zahraničných partnerov, pretože cca 97% produkcie ide do zahraničia . Ponúkame stabilitu, serióznosť, kvalitu a dlhodobú spoluprácu .
--------------------------------------------------------------------------------------
We offer long-term serious cooperation for subcontracting of various engineering parts for foreign customers, according their technical documentation on area of machining, welding, surface finishing , hot treatment and an assembling. We communicate flunetly in English and German language.
We have longlife experiences with production for foreign customers, because cca 97% of our production goes to the foreign. We offer stability, seriousness, quality and long-term collaboration.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
Hľadáme spoľahlivého partnera, ktorý potrebuje pre svoje finálne výrobky do montáže nakupované rôzne strojárske dielce, montážne podzostavy, resp. celé montážne celky, ktoré by sme vedeli u nás vyrábať t.j. boli by vhodné na náš strojový park. Oblasť záujmu prioritne je Nemecko, Rakúsko, Francúzsko, Taliansko, Holandsko, Švédsko, Fínsko, Švajčiarsko,
Ale sme otvorení každému serióznemu záujemcovi o takúto spoluprácu.
------------------------------------------------------------------------------------
We are looking for reliable partner, who need for his final products to purchase various engineering parts ,sub-assembled groups ,resp. complete assembled groups used for his final assembly , suitable for our machine park with possibility to produce them in our factory. Area of our interest are countries like Germany, Austria, France, Italy, The Netherlands, Sweden, Finland, Switzerland. But we invite each such type of collaboration.

Hledaná spolupráce:
  • Subdodavatelské služby
  • Výrobní dohoda
  • Technická spolupráce

Zástupce

Paní Ing. Jarmila Prášková
Obchodná riaditeľka
Zpět na seznam