Support for Czech exporters abroad / Podpora českým exportérům v zahraničí

Co nabízíme:
We offer services for both - Czech companies willing to enter foreign market (market research, finding business partners - customers, distributors etc.) and also for the foreign companies seeking suppliers in the Czech Republic.
----------------
Nabízíme služby jak pro české tak zahraniční firmy – pro české firmy, které chtějí vstoupit na zahraniční trh (průzkum trhu, vyhledávání obchodních partnerů - zákazníků, distributorů atd.) a také pro zahraniční společnosti, které hledají dodavatele v České republice.


Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
New customers (Czech or foreign firms).
------------------
Nové klienty (české nebo zahraniční firmy).

Hledaná spolupráce:
  • Obchodní zprostředkovatel (zástupce, distributor)

Zástupce

Paní Lucie Plšková
consultant
Zpět na seznam