Construction materials, ornamental and building stone, agricultural products./Stavební materiály, okrasné a stavební kámeny, zemědělské produkty.

Co nabízíme:
Various construction materials, ornamental and building stone (cutting, shaping and finishing), agricultural products, pellets.
--------------------------------------
Různé stavební materiály, dekorační a stavební kameny (řezání, tvarování a konečná úprava), zemědělské produkty, pelety.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
Manufacturing and distribution partners.
------------------------------------------
Výroba a distribuční partnery

Hledaná spolupráce:
  • Obchodní zprostředkovatel (zástupce, distributor)
  • Výrobní dohoda
  • Služby

Zástupce

Pan Vladimir Orlov
Director/ředitel

Pan Aleksandr Zaitcev
CEO/jednatel
Zpět na seznam