1. Profil 1
  2. Profil 2

production and service/výroba a služby

Co nabízíme:
Poduction of precision parts and assemblies for electron microscopy, vacuum technology, cryogenic applications. Machining on conventional/CNC machines, electron beam welding, TIG, MIG welding, resistance welding, nickel-chemical/electroplating, anodizing, galvanizing, mechanical polishing, grinding-grinding, centerless, flat, thread, soldering soft/hard, brazing in a vacuum furnace, drilling, electrical discharge machining, ultrasonic cleaning, sandblasting,vacuum-tightness testing, 3 coordinate measuring
-------------------------------------------
výrobu přesných dílců a montáž. sestav pro elektronovou mikroskopii,vakuovou techniku, kryogenní aplikace. Obrábění na konvenčních/CNC strojích, svařovaní svazkem elektronů,TIG, MIG, odporové svařování, niklování chemické/galvanické, eloxování, zinkování, mechanické leštění, broušení na kulato, bezhroté, na plocho, závitů,, pájení měkké/tvrdé, pájení ve vakuové peci, vrtání, elektroerozivní obrábění, čištění ultrazvukem, balotinování, pískování, testování vakuotěsnosti, 3 souřadnicové měření

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
new partner/customer inquiring precision machining, precision assembly, with a focus on high precision and quality, requiring a wide range of manufacturing technologies under one roof incl. finishes in small and medium-sized serial production.
---------------------------------
nový partnera/zákazníka poptávajícího přesné obrábění, montáž přesných sestav s důrazem na vysokou přesnost a kvalitu požadujícího širokou škálu výrobních technologií pod jednou střechou vč. povrchových úprav v oblasti malo/tředně velké sériovosti.

Hledaná spolupráce:
  • Obchodní zprostředkovatel (zástupce, distributor)
  • Subdodavatelské služby
  • Výrobní dohoda
  • Spolupráce ve V&V
  • Služby

Zástupce

Pan Ing. Pavel Sedláček
Director/ředitel


diffusion pump and flanges/difuzní pumpy a příruby

Co nabízíme:
production of diffusion pumps adn of flanges/výroba difuzních pump a přirub

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
saler of diffusion pump and inquiring flanges, vaccum technology, new customer/prodejce difuzních pump a poptávajícího příruby, vakuovou technologii, nový zákazník

Hledaná spolupráce:
  • Obchodní zprostředkovatel (zástupce, distributor)
  • Subdodavatelské služby
  • Výrobní dohoda
  • Technická spolupráce

Zástupce

Pan Ing. Pavel Sedláček
Director/ředitel


Zpět na seznam