Engineering activity / Inženýrská činnost

Co nabízíme:
Engineering services in the areas of:
Oil and gas industry
Construction industry
Mechanical engineering
Fire prevention and safety in the workplace
More here: http://www.engcocz.cz/
--------------------------
Inženýrská činnost v oblastech:
Ropný a plynárenský průmysl
Stavebnictví
Strojní inženýrství
Protipožární prevence a bezpečnost na pracovišti
Více zde: http://www.engcocz.cz/Hledaná spolupráce:
  • Subdodavatelské služby
  • Technická spolupráce
  • Licence

Zástupce

Pan Dott. Ing Michele Villani
CEO /Jednatel
Zpět na seznam