Cooperation - stud welding on CNC equipment/Kooperace - přivařování svorníků na CNC zařízení

Co nabízíme:
Custom CNC stud welding center in Pilsen. Equipment supply of firm HBS Bolzenschweiss-Systeme GmbH, Germany for stud at levels ranging from hand tools to CNC welding center. HBS supplies automation components for deployment to other multifunction production systems, consultancy, service and supply weld studs.
-------------------------------------
Zakázkové přivařování svorníků na CNC centru v Plzni. Dodávku techniky fy. HBS Bolzenschweiss-Systeme GmbH, SRN pro přivařování svorníků v úrovních od ručních zařízení až po CNC přivařovací centra. Dodávku automatizačních HBS komponentů pro implementace do jiných mutlifunkčních výrobních systémů, poradenství, servis a dodávku přivařovacích svorníků.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
Products and services are offered to all producers and processors of sheets and stainless steel sheets, manufacturers of precision metal parts and components with weld studs (technology according to EN ISO 14555).
-------------------------
Produkty a služby nabízíme všem zpracovatelům a výrobcům z plechů a nerez plechů, výrobcům přesných kovových dílů a součástí s navařenými svorníky (technologie dle EN ISO 14555).

Hledaná spolupráce:
  • Subdodavatelské služby
  • Výrobní dohoda
  • Technická spolupráce
  • Spolupráce ve V&V

Zástupce

Pan Ing. Josef Šimák
Director/ředitel


Zpět na seznam