Design and construction/Design a konstrukce

Co nabízíme:
We plan and construct both in Russia and abroad with use of eco-standards and BIM- technologies. We perform functions of technical client, prime contractor.
-------------------------------
Plánujeme a stavíme v Rusku i v zahraničí s využitím ekologických standardů a BIM- technologií. Nabízíme technického služby a jsme hlavním dodavatelem.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
Mutually beneficial cooperation for the development of industrial and commercial enterprises. Partnership in the planning and construction
--------------------------------------------
Oboustranně výhodné spolupráce pro rozvoj průmyslových a obchodních podniků. Partnerství při plánování a výstavbě

Hledaná spolupráce:
  • Výrobní dohoda
  • Technická spolupráce
  • Služby

Zástupce

Pan Pavel Pipunyrov
Director/ředitel
Zpět na seznam