Survey (Human resources and Marketing)/Průzkum (Lidské zdroje a marketing)

Co nabízíme:
Climate Survey: company climate, attrition rate and employee engagement and satisfaction
Employer branding: attractiveness of employer
Strategic marketing: customer preferences, positioning, market trends, USPs
Quick Test: advertising, visual concepts, slogans/key messages
Consumer satisfaction: consumption-related fulfillment
---------------------------------------
Interní průzkumy: firemní klima, fluktuace, angažovanost a spokojenost zaměstnanců
Employer branding: měření atraktivity zaměstnavatele
Strategický marketing: Preference zákazníků, pozice a trendy na trhu
Rychlý marketingový test: reklama, vizuální koncepty, slogany / klíčová sdělení
Spokojenost zákazníků: měření naplňování potřeb zákazníků

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
Strategic partnership and cooperation with managers engaged in people management and marketing.
--------------------------------
Strategické partnerství a spolupráce s manažery působící v oblasti řízení lidských zdrojů a marketingu.

Hledaná spolupráce:
  • Služby

Zástupce

Paní Barbara Janáčková
Senior Consultant/konzultant


Zpět na seznam