Standard parts for tool and mould making/Normalizované díly pro výrobu forem a nástrojů

Co nabízíme:
Sales, distribution and trade with standard parts, special parts and accessories for mould- production and engineering.
Production, sales and distribution of turned, milled, ground and eroded high precision parts; CAD project planning and manufacturing of injection moulds.
---------------------------------
Prodej, distribuci a obchod se standardními díly, speciálními díly a příslušenství pro tvarovky/formy - výrobu a inženýrství.
Výroba, prodej a distribuce obráběných, frézovaných...přesných dílů; projektování CAD a výroba vstřikovacích forem.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
cooperation, new customers, partners
----------------------------------
spolupráce, nové zákazníky, partnery

Hledaná spolupráce:
  • Obchodní zprostředkovatel (zástupce, distributor)

Zástupce

Pan Philipp Sachs
CEO/jednatel


Zpět na seznam