fuel meter, pump, tanker truck equipment/měřiče paliva, palivové čerpadlo, zařízení pro autocisterny

Co nabízíme:
We offer a modern and efficient fleet of machines that can meet all your individual needs and help to find solutions to your requirements. We ensure a complete production of machine parts from drawings, design, production of samples to series production. We have a diverse number of options with regard to the materials used and useful technology, but also have permanent staff with years of experience. This enables us - together with our customers - to develop new solutions and continuously improve existing production.
----------------------------
Nabízíme moderní a efektivní flotilu strojů, které mohou splnit všechny vaše individuální potřeby a pomoci nalézt řešení vašich požadavků. Zajišťujeme kompletní výrobu strojních součástí dle výkresů, projektování, výroba vzorků do sériové výroby. Máme pestrou řadu možností s ohledem na použité materiály a technologie, stálý personál s dlouholetými zkušenostmi. To nám umožňuje - společně s našimi zákazníky - k vývoji nových řešení a trvale zlepšovat stávající produkci.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
We are looking for partners at various locations in Europe to distribute, sell our products and make a profit.
On the other hand we offer cooperation to companies that are looking for a stable supplier of machining services.
----------------------------------
Hledáme partnery v Evropě pro distribuci a prodej našich produkty. Na druhou stranu nabízíme spolupráci firmám, které hledají stabilní dodavatele obráběcích služeb.


Hledaná spolupráce:
  • Obchodní zprostředkovatel (zástupce, distributor)
  • Výrobní dohoda
  • Služby

Zástupce

Pan ALI IHSAN KARADENIZ
GENERAL MANAGER


Zpět na seznam