System for alternative and hybrid generation, accumulation, distribution and consumption of energy, etc./Systém pro alternativní a hybridní generace, akumulace, distribuce a spotřeby energie, atd.

Co nabízíme:
SUSU proposes to implement energy-saving technology to create highly reliable systems of different objects based on modern devices of alternative and hybrid generation, accumulation, distribution and consumption, as well as to the implementation of the newly established geographic information system for real-time optimal control thermohydraulic operation regimes of heat supply systems of the municipality. Technology for creating highly reliable power supply systems aimed at solving the problem of energy efficiency of existing energy supply systems of buildings and structures for various purposes, such as: evidence-based selection of rational combination of types of energy consumed in energy systems, renewable energy, the use of optimal control algorithms.
------------------------------------
Zavedení energeticky úsporné technologie k vytvoření vysoce spolehlivých systémů různých objektů založených na moderních zařízeních alternativní a hybridní generace, akumulace, distribuce a spotřeby. Stejně jako k provádění nově zřízeného geografického informačního systému pro real-time optimální ovládání termohydraulických provozních režimů zásobování teplem např. obce. Technologie pro tvorbu vysoce spolehlivých napájecích systémů zaměřených na řešení problémů energetické účinnosti stávajících systémů dodávek energie budov a staveb pro různé účely, např: výběr na základě důkazů - kombinace typů energie spotřebované v energetických systémů, obnovitelné zdroje energie , použití optimálních algoritmů kontroly.


Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
The research company which have expertise in the same field in order to participate in international calls. Manufacturers of highly efficient energy saving production, who has a need to be involved in technical and reseach activities.
-------------------------------------
Výzkumné firmy , které mají odborné znalosti ve stejném oboru za účelem účasti v mezinárodních projektech. Výrobci vysoce účinné úspory energie, který má zájem být zapojen do technické a výzkumné činnosti.

Hledaná spolupráce:
  • Technická spolupráce
  • Spolupráce ve V&V

Zástupce

Pan Andrey Murashev
CEO/jednatel


Zpět na seznam