municipal situational centers, automated control systems, heat sources/komunální situační střediska, automatizované systémy řízení, zdroje tepla

Co nabízíme:
Municipal situational centers represents itself individual housing counting systems for energy resources, installing for consumers, including individual consumers in high-rise blocks. Municipal situational centers provides a monitoring of engineering infrastructure’s objects. The company provides a full service from design to implementation of projects on construction, reconstruction, modernization and dispatching of heat sources. Also the company works on automated control systems and equipment made for collecting and processing the information on the diversity of technological objects and performing accounting functions, monitoring, control and protection against accidents.
-----------------------------------------
Obecní situační centrum představuje samo o sobě jednotlivé skříňové počítačí systémy pro energetické zdroje, instalace pro spotřebitele, včetně jednotlivých spotřebitelů ve výškových blocích. Obecní situační centrum poskytuje sledování objektů inženýrskými sítěmi. Společnost zajišťuje kompletní servis od návrhu až po realizaci projektů na výstavbu, rekonstrukci, modernizace a dispečink zdrojů tepla.
Automatizovaných systémů a zařízení pro sběr a zpracování informací o rozmanitosti technologických objektů vč. sledování, kontrolu a ochranu proti nehodám.


Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
Collaboration in the field of mutual development of the systems which monitor and control and managing enegry consuption in the scale of the whole city or small district. Buing boiler equipment from ф specialized manufacturers.
-----------------------------------------------------
Spolupráce v oblasti vzájemného vývoje systémů, které monitorují, kontorlují a řídí spotřebu energie v měřítku celého města nebo malé části. Zakoupení kotel (zařízení) od specializovaných výrobců.

Hledaná spolupráce:
  • Obchodní zprostředkovatel (zástupce, distributor)
  • Subdodavatelské služby

Zástupce

Pan Director Vsevolod Skremeta
director/ředitel


Zpět na seznam