1. Profil 1
 2. Profil 2

Industrial complex production of nanodiamonds and products based on them. /Průmyslový komplex výroby nanodiamantů a výrobků na jejich bázi.

Co nabízíme:
Offers technologies and equipment for the production of nanodiamonds (when disposing of explosives) and products based on them – oil and grease, electroplating electrolytes, polishing compositions, the universal modifier of organic compounds, compounds of high heat conductivity, metallurgy etc. All the technology efficient and environmentally friendly.
----------------------------------------
Jsou nabízeny technologie a zařízení pro výrobu nanodiamantů (při likvidaci výbušnin) a výrobků na jejich bázi – oleje a maziva, pokovování elektrolyty, leštiče skladby, univerzální modifikátory organických látek, přípravků zvýšenou tepelnou vodivost, hutnictví a atd. Všechny technologie jsou efektivní a ekologicky čisté.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
The company seeks partners for testing new applications of the technology and concluding a commercial agreement in the field of nanodiamods. Also in the filed of ceramics Industrial partner needed who can apply the technology in production process. R&D companies to aplly for international calls.
-----------------------------------
Firma hledá partnery pro testování nových aplikací technologie a uzavření obchodní dohody v oblasti nanodiamantů. Také hledá průmyslového partnera v oboru výroby keramiky, který může uplatňovat technologie výrobního procesu. Dále R & D společnosti jako partnery do mezinárodních projektů / výzev.

Hledaná spolupráce:
 • Výrobní dohoda
 • Technická spolupráce
 • Spolupráce ve V&V
 • Investice, financování

Zástupce

Pan Igor Petrov
Director/ředitel


Highly durable ceramic aluminum oxide./ Vysoce odolná keramika z oxidu hlinitého.

Co nabízíme:
Proposed industrial technology is increasing at twice the strength of technical ceramics aluminum oxide. The patented technology is very simple and effective and does not require expensive equipment and materials.
-----------------------------------
Požádal průmyslové technologie zvýšit na dvojnásobek pevnosti technické keramiky z oxidu hliníku. Patentovaná technologie je velmi jednoduchá a účinná a nevyžaduje drahé vybavení a materiály.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
The company seeks partners for testing new applications of the technology and concluding a commercial agreement in the field of nanodiamods.
Also in the filed of ceramics Industrial partner needed who can apply the technology in production process.
R&D companies to aplly for international calls.
-----------------------------------------
Společnost hledá partnery pro testování nových aplikací technologie a uzavírání obchodních dohod v oblasti nanodiamods.
Také v oblasti keramiky Průmyslové partner potřebuje, kdo může používat technologii ve výrobním procesu.
R&D společnosti aplly pro mezinárodní hovory.

Hledaná spolupráce:
 • Obchodní zprostředkovatel (zástupce, distributor)
 • Výrobní dohoda
 • Technická spolupráce
 • Spolupráce ve V&V
 • Licence
 • Investice, financování

Zástupce

Pan Igor Petrov
Director/ředitel


Zpět na seznam