Additive technology.Installation for the production of micro powders/Aditivní technologie. Instalace pro výrobu mikro prášků

What we offer:
The main activity - engineering design in industry. A key focus of the company is the development and manufacturing of process equipment for the production of spherical micron powders of metals and alloys used in additive manufacturing technologies (SLS, SLM, etc.).
Technological complex for the production of micro powders provides the following technical parameters: - Micropowder capacity - in excess of 5 kg / h; - Microparticle size - 50 microns. - Shape of the particles - spherical; - Dispersion - more than 60% of particle sizes less than 50 microns 100% - to 100 micron particles; - Material of the microparticles - metals and alloys with melting temperature up to 1550 degrees. - Production of micropowder is conducted in an inert atmosphere.
--------------------------------
Hlavní činnost - Konstrukční práce v průmyslu. Hlavním zaměřením firmy je vývoj a výroba technologického zařízení pro výrobu sférických mikronových prášků kovů a slitin používaných v aditivních výrobních technologií (SLS, SLM, atd.).
Technologický celek pro výrobu mikro prášku má následující technické parametry: - kapacita mikro prášku - více než 5 kg / h; - velikost mikročástic - 50 mikronů. - tvar částic - kulovitý; - rozptyl - více než 60% částic o velikosti menší než 50, mikrometrů, 100% - na 100 mikronů částic; - materiál, mikročástic - kovy a slitiny s teplotou tání až do 1550 stupňů.
- Výroba mikro prášku se provádí v inertní atmosféře.

What we are looking for:
Technical an manufactoring cooperation for mass production of micro powder. Mutual development of the improved installation for the production of micro powders
--------------------------------------------
Technické a výrobní společnosti pro hromadnou výrobu mikro prášku. Vzájemný vývoj zdokonaleného zařízení pro výrobu mikro prášků.

Collaboration sought:
  • Manufacturing agreement
  • Technical co-operation
  • Research co-operation

Responsible

Mr Prof Evgeniy Safonov
Director/ředitel


back to list