Automation, system integration, climate control systems, security systems, communication systems./Automatizace, systémové integrace, kontrolní klimatizační systémy, bezpečnostní systémy, komunikační systémy.

Co nabízíme:
Automation, system integration, installation and maintenance of climate control systems, security systems, communication systems.
-----------------------------------
Automatizace, systémová integrace, instalace a údržba klimatizačních systémů, zabezpečovacích systémů, komunikačních systémů.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
A product that may be interesting for consumers in Siberia
--------------------------------------
Produkty, které mohou být zajímavé pro spotřebitele na Sibiři

Hledaná spolupráce:
  • Obchodní zprostředkovatel (zástupce, distributor)
  • Výrobní dohoda
  • Technická spolupráce
  • Služby

Zástupce

Pan Pavel Rizunenko
Director/ředitel
Zpět na seznam