Sales and services/prodej a služby

What we offer:
The company is engaged in wholesale and retail of various products, including electrical household appliances, audio and video equipment. The company aims at expanding spheres of activity, finding new products for distribution.
------------------------------------
Firma se zabývá velkoobchodní a maloobchodním prodejem různých výrobků, včetně elektrických spotřebičů pro domácnost, audio a video techniky. Společnost se zaměřuje na rozšiřování sféry své činnosti a chtějí najít nové produkty pro distribuci.

What we are looking for:
Looking for new suppliers, expanding spheres of activity (Non-ferrous metals and semi-products of non-ferrous metals, Metal powders and powder metallurgy products, Products of sintered carbides, Porcelain and technical ceramics, Sliding and antifriction bearings and their accessories, Belt and chain drives, Shafts for drives, etc.)
-------------------------------------
Hledají nové dodavatele, rozšiřování svých aktivity (Nebarevné kovy a polotovary z neželezných kovů, kovové prášky a výrobky práškové metalurgie, výrobky ze slinutých karbidů, porcelánu a technické keramiky, posuvné a valivé ložiska a jejich příslušenství, pásové a řetězové pohony, hřídele pro pohony, atd)

Collaboration sought:
  • Trade Intermediary (agent, representative, distributor)
  • Manufacturing agreement
  • Services

Responsible

Mr Sergei Bondarev
Head of the department/vedoucí
back to list