Sales and services/prodej a služby

Co nabízíme:
The company is engaged in wholesale and retail of various products, including electrical household appliances, audio and video equipment. The company aims at expanding spheres of activity, finding new products for distribution.
------------------------------------
Firma se zabývá velkoobchodní a maloobchodním prodejem různých výrobků, včetně elektrických spotřebičů pro domácnost, audio a video techniky. Společnost se zaměřuje na rozšiřování sféry své činnosti a chtějí najít nové produkty pro distribuci.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
Looking for new suppliers, expanding spheres of activity (Non-ferrous metals and semi-products of non-ferrous metals, Metal powders and powder metallurgy products, Products of sintered carbides, Porcelain and technical ceramics, Sliding and antifriction bearings and their accessories, Belt and chain drives, Shafts for drives, etc.)
-------------------------------------
Hledají nové dodavatele, rozšiřování svých aktivity (Nebarevné kovy a polotovary z neželezných kovů, kovové prášky a výrobky práškové metalurgie, výrobky ze slinutých karbidů, porcelánu a technické keramiky, posuvné a valivé ložiska a jejich příslušenství, pásové a řetězové pohony, hřídele pro pohony, atd)

Hledaná spolupráce:
  • Obchodní zprostředkovatel (zástupce, distributor)
  • Výrobní dohoda
  • Služby

Zástupce

Pan Sergei Bondarev
Head of the department/vedoucí
Zpět na seznam