Business solutions in the field of IT/Obchodní řešení v oblasti IT

Co nabízíme:
Business solutions in the field of IT. Wireless Internet for transport. "Systematics" complex - the company's own development. A unique solution for public transport, car rental companies, local trains.
-----------------------------------
Obchodní řešení v oblasti IT. Bezdrátové internetové připojení pro přepravu. "Systematika" komplex - vlastní vývoj společnosti. Unikátní řešení pro veřejnou dopravu, autopůjčovny, místní vlaky.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme:
Czech transport companies and representatives of international companies that are engaged in passenger transportation in the country.
---------------------------------
České dopravní společnosti a zástupci mezinárodních firem, které se podílejí na osobní dopravě v zemi.

Hledaná spolupráce:
  • Technická spolupráce
  • Služby

Zástupce

Paní Arina Zinovyeva
Project manager/Projektovy manager

Pan Mikhail Usov
Director/ředitel
Zpět na seznam